Zemljišne knjige

  • Roel Nekretnine od Roel Nekretnine
  • 2 godine ranije

Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima ima višestruke zadaće od kojih su najvažnije uspostava sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštita prava upisanih u registre . Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama.

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Katastarsku evidenciju vode područni uredi za katastar Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Zemljišne knjige vode se u zemljišnoknjižnim odjelima pri općinskim sudovima.

Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i uprave te Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja, u okviru kojeg je razvijen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njezin smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.

Dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je i „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS sastoji se od dvije komponente:

Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;

Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

Klikom na gornju poveznicu “PRIJAVA” otvara se stranica na kojoj se – uz postojeći formular za prijavu – nalazi i opisni tekst s uputama kako se prijaviti u OSS.

Online servisi

Preglednik katastarskih podataka

Preglednik katastarskih podataka koji služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka RH

Provjera statusa Z predmeta

Dohvat predmeta moguć je odabirom općinskog suda i oznake predmeta, te upisom rednog broja i godine predmeta

Preglednik zemljišnih knjiga

Uvid u Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj

Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave te Državna geodetska uprava.

Usporedite oglase

Usporedi