Građevinsko zemljište: Zagreb, Dugave, NKP 545 m², Prodaja

 • 220,000.00€
 • 403.00€/m²
Sarajevska - Hrelić, Sarajevska cesta, Mjesni odbor Dugave, Gradska četvrt Novi Zagreb - istok, Zagreb, City of Zagreb, 10162, Croatia
Prodaja
Građevinsko zemljište: Zagreb, Dugave, NKP 545 m², Prodaja
Sarajevska - Hrelić, Sarajevska cesta, Mjesni odbor Dugave, Gradska četvrt Novi Zagreb - istok, Zagreb, City of Zagreb, 10162, Croatia
 • 220,000.00€
 • 403.00€/m²

Kratki pregled

ID nekretnine: 46278
 • Građevinsko zemljište
 • Vrsta nekretnine
 • 545

Opis

Prodaje se građevinsko zemljište u Dugavama. Parcela je ukupne površine 545 m2, pravokutnog oblika i prosječnih dimenzija 16 m x 34 m s direktnim ulazom sa Hrelićke ulice. Na parceli se nalaze i izgrađene jedna manje zahtjevna stambena zgrada i jednostavna zgrada pomoćne namjene starije gradnje ( ukupne tlocrtne površine 236 m2 ) za koje postoje i pravovaljana Rješenja o izvedenom stanju. Stambena zgrada je stambene namjene, a u kojoj se nalaze dvije stambene jedinice i pomoćna građevina sa spremištima. Izgrađena je kao slobodnostojeća građevina, minimalno udaljena od sjevernoistočne i od južne međe predmetne čestice. Razvedenog je tlocrta, u razini prizemlja razvijenog unutar maksimalnih dimenzija cca 21,80m x 8,72 m. Etaže – podrum + prizemlje + 1 kat + potkrovlje. Maksimalne je visine od kote konačno uređenog terena do najviše kote višestrešnog krova, cca 8,85 m. Ukupne građevinske (bruto) površine 290,01 m2. Zgrada pomoćne namjene: izgrađena je kao poluugrađena građevina uz jugozapadnu među, minimalno udaljena od južne međe predmetne čestice. Nepravilna je tlocrta, detaljne dimenzije dostupne u snimci izvedenog stanja o Etaže – prizemlje + 1 kat. Maksimalne visine od kota konačno uređenog terena do najviše kote višestrešnog krova, cca 5,12 m. Ukupne građevinske (bruto) površine 78,64 m2.

Što se tiče potencijala za gradnju ili rekonstrukciju predmetno građevinsko zemljište nalazi se u M1 zoni (pretežito stambena). Urbano pravilo 2.7 Detaljna pravila: gradnja novih samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina; najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeću, 300 m2 za poluugrađenu, 180 m2 za ugrađenu građevinu; najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeću, 40% za poluugrađenu, a 50% za ugrađenu građevinu; – najveći kin1,2; – najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati na dijelu građevne čestice unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, hortikulturno uređen; – najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; – najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ovih odredbi; – pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; – u mješovitoj pretežito stambenoj namjeni u Novom Zagrebu pomoćne građevine poslovne namjene grade se odvojeno od glavne građevine s time da je najveći ukupni GBP pomoćnih građevina na parceli 150 m2; – najmanja udaljenost građevine od međe građevne čestice je 3,0 m; – rekonstrukcija i gradnja zamjenske građevine na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povecanja Na parceli su priključeni svi komunalni priključci (struja, voda, plin, odvodnja).

 • Adresa Sarajevska - Hrelić, Sarajevska cesta, Mjesni odbor Dugave, Gradska četvrt Novi Zagreb - istok, Zagreb, City of Zagreb, 10162, Croatia
 • Grad / Općina Novi Zagreb – istok
 • Županija Grad Zagreb
 • Poštanski broj 10162
 • Naselje / Kvart Dugave
 • Država Hrvatska

Ključni detalji

Ažurirano 7 lipnja, 2024 u 9:21 pm
 • ID nekretnine: 46278
 • Cijena: 220,000.00€
 • Neto površina (NKP): 545 m²
 • Vrsta nekretnine: Građevinsko zemljište
 • Status nekretnine: Prodaja
 • Stambena površina: 545

Istražite što se nalazi u blizini

Procijenite iznos mjesečnih hipotekarnih uplata

Mjesečno
 • Predujam
 • Iznos kredita
 • Iznos mjesečnog anuiteta
%
%

0 Recenzija

Poredaj po:
Napišite recenziju

Napišite recenziju

Slični oglasi

Usporedite oglase

Usporedi
Maja Nikolić
 • Maja Nikolić